Hlavní partneři.
Pro zobrazení potřebujete plug-in. Můžete si jej stáhnout zde:
Download Flash Player.

P
Člen Evropského svazu parketářů
a podlahové techniky - EUFA P+F
 hod.

Představení Cechu parketářů a podlahové techniky České republiky


Vážení přátelé podlahařského řemesla,

Vážení návštěvníci našich nových stránek,

dovolujeme si Vás tímto představit Cech parketářů a podlahové techniky České republiky.

Cech, jako dobrovolné občanské sdružení, má nezastupitelný význam především v oblasti vzdělávání, zvyšování odborné kvalifikace, kvality práce, poradenství a jeho členové jsou odbornou i laickou veřejností vnímáni jako nositelé kvality práce a pokračovateli zlatého českého řemesla.

Cech úzce spolupracuje s výrobci a dovozci materiálů, spolupodílí se na zavádění nových technologií do praxe, pro své členy pořádá různé druhy odborných vzdělávacích kurzů a seminářů, významně podporuje uč�ovské školství, spoluvytváří sborníky cen podlahářských prací a materiálů.

Zárove� významně působí v oblasti poradenské činnosti, a to jak v tuzemsku, tak i v zahraničí, v oblasti propagace svých členů a propagace řemesla jako takového, dále v oblasti řešení problematiky zakázek, tzv. služeb S.O.S., zavádění evropských technických standardů, orientace v oblasti norem a předpisů a mnoha dalších.

Cech parketářů a podlahové techniky České republiky je členem Hospodářské komory ČR, členem evropského Svazu pro podporu vzdělávání v parketářském řemesle a podlahové technice v Evropě, pořádá Mistrovství ČR v podlahářských pracích a účastní se soutěží v Evropě.

Tyto kontakty umož�ují Cechu v plné míře využívat zkušeností Evropského svazu i zkušenosti jednotlivých členských zemí, získávat nové poznatky v oboru, umož�ují dostupnost odborné literatury i různých forem poradenství a všestranné podpory.

Cíle Cechu, plán činnosti a mnoho dalších užitečných informací, včetně přihlášky ke vstupu do Cechu naleznete na těchto stránkách v sekci informace o Cechu.

V případě Vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat, náš Cech je otevřen Vám všem, kdo máte zájem dobré úmysly spoluvytvářet stabilní a silné prostředí podlahářského řemesla v České republice.

copyright © 2006 - Cech parketářů a podlahové techniky České Republiky | design © 2006 - dogfish.cz