Aktuality
O cechu
Služby
Historie
Stanovy
Cíle
Představenstvo
Seznam členů
Galerie
Přihláška
Kontakt
Ocenění práce Cechu parketářů a Mistrovské školy
2024-01-23
Koncem roku 2023 proběhlo slavnostní předání cen pro účastníky soutěže EUROSKILLS 2023. Akce proběhla na historicky významném místě - Staroměstské radnici v Praze.
Současně byla oceněna i práce týmů, firem a cechů, kteří se přípravy účastníků soutěže zúčastnily.
Za Cech parketářů ČR převzala ocenění primátora města Prahy a prezidenta HK ČR paní Mariánka Mahulíková - prezidentka Cechu.
Za ostatní podporující firmy, tj. DEVA, METROSTAV a firem VALBEK, BOSCH převzal ocenění pan Ing. Jiří Dvořák, ředitel Mistrovské školy řemesel a umění. Ta byla motorem přípravy soutěžního týmu.
Pociťujeme, že se konečně zájem o vzdělávání zaměřuje i do oblasti řemesel.
Zobrazit více ->
Cesta k mistrovství
2024-01-04
Je většinou velmi náročná a dlouhá. Stát se mistrem svého oboru vyžaduje značnou míru trpělivosti a vytrvalosti. Je bohužel věnčena chybami a neúspěchy. Bez nich se k mistrovství však nedostaneme. Rychle a snadno to nejde, což potvrzují zkušenosti skutečných mistrů. A právě od nich se učíme.

Je velké štěstí potkat takové mistry jako je pan Heinz Brehm a Josef Heller. Nám, členům cechu parketářů ČR se to podařilo. Již od roku 2004 jsme se začali od nich učit.

V roce 2018 jsme s nimi zorganizovali první skutečný kurz „Bezpečná práce se stroji“. Pro velký úspěch jsme tento kurz zopakovali pro další zájemce. Letos proběhl další kurz II.stupně. Rozšířil nám předchozí znalosti a dovednosti. Čekala nás i odborná zkouška. Přes původní nervozitu jsme díky přístupu lektorů zjistili, že hlavní jejich snahou je nás to naučit, né znervóznit a vystrašit.

Je velké umění něco perfektně ovládat, ale ještě větší umění je předat to dále. A to se podařilo.
Všichni zúčastnění to zvládli a odcházeli z kurzu s certifikátem „evropské úrovně“.
Zobrazit více ->
Účast na EUROSKILLS 2023
2023-11-28
Největší setkání mladých lidí do 25 let s cílem prokázat svoji zručnost a dovednost. EUROSKILLS je mistrovstvím řemeslných dovedností ve většině oborů, kde musíte zapojit svoji mysl, ale zejména zručnost a kreativitu. Koná se v intervalu dvou let.

Celý článek najdete v galerii.
Zobrazit více ->
EUROSKILLS 2023 GDAŇSK
2023-10-17
Největší setkání mladých lidí do 25ti let s cílem prokázat svoji zručnost a dovednost.

EUROSKILLS je mistrovstvím řemeslných dovedností ve většině oborů, kde musíte zapojit jak svoji mysl, tak především zručnost a kreativitu. Koná se v intervalu dvou let.

ČR se zúčastnila poprvé v roce 2021 v Grazu. Tehdy nás reprezentovali čtyři soutěžící. V tomto roce se počet účastníků z ČR zvýšil na 9. A mezi ně se propracoval i podlahář – parketář za Cech Parketářů ČR – David Pelikovský, 20let. Jde o bývalého žáka Střední školy z Kateřinek u Liberce a účastníka kurzů Mistrovské školy řemesel a umění z Jablonce nad Nisou.

Celkem se soutěžilo ve 42 profesích a účastnilo se téměř 600 soutěžících z 32 států. Zadání pro každý obor bylo mimořádně náročné a časově velice omezené.

Náš podlahář – parketář musel během 3 dnů zvládnout 6 úkolů:
– Osadit tvarovanou lištu
– Provést vyrovnávací stěrku
– Vyrobit složitý vzor parket
– Vytvořit pokrytí zadané plochy z přírodního lina včetně vkládaných prvků
– Provedení koberce s bordurou a výřezy pro text a vložením holubice v lokálním hranolu
s obložením koberce
– Svařování geometrických tvarů

Provedení hodnotili experti zastupující účastnické země. V případě podlah se jednalo o rozhodčí z Itálie, Švýcarska, Rakouska, Německa a Francie, Polska, Dánska a Norska. ČR zastupoval jako expert pan Ing. Josef Černý z Cechu parketářů ČR.
Jednalo se o Evropskou elitu čemuž odpovídalo i zadání. David s konkurencí dovedl udržet krok, ale na ty nejlepší nedosáhl. Dosáhl však ocenění nad 500 bodů a obdržel tak evropský pas špičkového řemeslníka. Pro Davida se tak dveře pro vstup do Evropy otevřely dokořán. Jsme na něj hrdí.

Srovnání nám však ukázalo, že pro naše „zlaté ručičky“ musíme hodně rychle ve vzdělávání přidat. Konkurence v Evropě je totiž na vysoké úrovni. Řemesla mají rodinnou tradici a společnost je na rozdíl od ČR vnímá jako mimořádně potřebné a oceňované povolání. To ostatně prokázala i velká účast doprovodů ze zahraničních zemí. Za ČR se kromě organizátorů z Hospodářské komory ČR zúčastnili jen zástupci Cechu parketářů ČR paní prezidentka Mariana Mahulíková, její zástupce pan Ing. Jiří Dvořák a nový člen cechu pan Jan Hovorka. Malíře podpořil pan Žatečka z cechu malířů. Je velice důležité, že se akce zúčastnil i nový prezident HK ČR pan Zajíček.

Bez zájmu a založení CZECH SKILLS pod HK ČR bychom nevěděli, jaká je úroveň v Evropě a jakou mají řemesla společenskou podporu.

Ale bez podpory sponzorů bychom do této prestižní akce nevyslali ani jednoho soutěžícího. Za nás podlaháře jsme za naši účast vděčni společnosti VALBEK, BREX, METROSTAV, BOSCH a DEVA, které nás podpořili finančně a společnosti FLEX, WÜRTH, WOLFCRAFT a HINTERSEER, které nám pomáhaly s vybavením nářadí a Pivovaru SVIJANY za skvělý energetický nápoj „450“. Mimořádný dík patří manželům Pernerovým ze společnosti MKSV Ohrazenice za dlouhodobou podporu vzdělávání mladých řemeslníků.

Moc těmto donátorům děkujeme! Za Cech parketářů ČR a MSŘU – Ing. Jiří Dvořák.
Zobrazit více ->
Mistrovsví podlahářů a parketářů juniorů Čr
2022-11-09
Zveme Vás na Mistrovsví podlahářů a parketářů juniorů Čr, které proběhne ve dnech 14. - 16. listopadu 2022 v Praze.
Zobrazit více ->
Mistrovské zkoušky
2022-10-28
LIGA MISTRŮ

Tak by se dal nazvat mimořádně náročný čtyřdenní kurz pro obor parketář. Po zkušenostech se systémem vzdělávání z Německa, kde „Mistrovské zkoušce“ předchází intenzivní kurzy, jsme tento systém přejali i my.
Výuka byla zaměřena na teoretické znalosti a následně praktické dovednosti. Výuku vedli dva špičkoví lektoři z Německa - Heinz Brehm (83let), parkettlegemeisterm prezident EUFA P+F, a Josef Heller (mladík 78let), bývalý učitel ze školy v Neustadt an der AISCH. Byl to skutečný koncert
s obrovským nasazením.
Po skvělé snídani v resortu KRASSA****, Chrástná, kde byli všichni účastníci ubytováni, probíhal kurz od 9.00hod s přestávkou na oběd až do 18.00hod. Po večeři pak ještě probíhala výměna zkušeností z oboru, který nám skutečně přirostl k srdci.
Kurzu se účastnilo 8 zkušených řemeslníků z cechu Parketářů ČR a dva dny si zkusil i jeden junior ze školy Kateřinky Liberec. Na konci kurzu všichni prohlásili: "Bylo to neobvykle náročné a mimořádně přínosné." A dle slov Heinze i Josefa, i oni se něco přiučili. Závěrem oba lektoři vysoce ocenili aktivitu účastníků a skvělou přípravu a organizaci kurzu. Je to radost, když Vás někdo pochválí. Shodli jsme se, že dobrému řemeslu se člověk učí celý život a získané zkušenosti je třeba předávat dále mladším řemeslníkům. Jen tak řemeslo nevymře.
Po závěrečné praktické zkoušce obdrželi všichni účastníci Certifikát o provedené výuce.

Zkoušku splnili: Ing. Josef Černý, Martin Holovič, Pavel Mahulík, Jakub Brabec, Radovan Klas, Petr Šefčík, Libor Kocura, Ivan Dobiáš. Junior David Pelikovský si mohl vyzkoušet práci s mistry.

Cech tak naplňuje své dlouhodobé cíle - být mistrem svého oboru a své zkušenosti a znalosti předat další generaci.Za organizátora: Ing. Jiří Dvořák
Ředitel Mistrovské školy řemesel a umění
Zobrazit více ->
Brožura CzechSkills
2021-11-15
Zobrazit více ->
Certifikáty Euroskills 2021
2021-11-15
Zobrazit více ->
Certifikat HKČR
2021-11-15
Zobrazit více ->
Euroskills 2021
2021-10-19
Práce rukama není fuj!
Naopak. Je to něco krásného, co se pod rukama rodí. Že to však není nic snadného, si vyzkoušeli účastnící Euroskills 2021 v Grazu (Štýrský Hradec, Rakousko). Zde ve dnech 22. – 26. září 2021 proběhla evropská soutěž dovedností v 38 druzích řemesel. Soutěže se účastnilo téměř 400 soutěžících. Česká republika se zúčastnila po dlouhé odmlce, po druhé, a to v zastoupení 4 řemesel. Malíř, obkladač, chladící technika a mechanik nákladních automobilů. Pro nás podlaháře – parketáře bohužel místo pro soutěžícího již nebylo. Přesto jsme se zúčastnili v zastoupení v mezinárodní porotě. V týmu expertů nás reprezentoval Ing. Josef Černý – člen představenstva Cechu parketářů ČR a lektor Mistrovské školy řemesel a umění z Jablonce nad Nisou. S náročným zadáním se popralo 7 soutěžících z Polska, Německa, Francie, Itálie, Švýcarska, Rakouska a Ruska. Laťka je soutěž od soutěže nastavena stále výše. Soutěžící obdrželi 3 zadání:
- vytvořit z parketových vlysů parketový vzor 120 x 120 cm s lemováním;
- z přírodního linolea provést pokládku s výřezy různých tvarů s maximální přesností řezu;
- provést pokládku textilní podlahoviny z řadou překážek a záludností.

I přes velkou náročnost, to zvládli všichni. Není divu. Každá země vysílá jen toho nejlepšího. Nominaci předchází národní soutěž a vítěz se pak stává reprezentantem země v daném oboru. Příští soutěž Euroskills proběhne v termínu 16. – 20.8.2023 v St. Peterburgu v Rusku. Je to nás velká výzva. Doufáme, že se podaří organizátorům, tedy Hospodářské komoře ČR, zajistit více míst na soutěži a naopak Cechy a školy připraví dostatek soutěžících s odpovídající úrovní. Není nač čekat. Učit a trénovat a třeba začít ihned. V řadě zemí se na soutěž připravují a trénují několik let.

Ing. Jiří Dvořák
za Cech parketářů ČR a Mistrovskou školu řemesel a umění
Zobrazit více ->
Zobrazit starší aktuality
Cechparketářů
ČESKÉ REPUBLIKY
Klešická 939
Praha 21 - Újezd nad Lesy
19016
Česká Republika
Sociální sítě:
Člen Evropského svazu parketářů a podlahové techniky - EUFA P+F
Copyright © 2021 - Cech parketářů a podlahové techniky České Republiky | design © 2021 www.prelude-reklama.cz