Aktuality
O cechu
Služby
Historie
Stanovy
Cíle
Představenstvo
Seznam členů
Galerie
Přihláška
Kontakt
Cech Parketářů
Cech parketářů České republiky, z.s. je živnostenské společenstvo, které je pokračovatelem cílů a idejí prvního Cechu parketářů, který jeho členové založili v květnu 1997. Cech působí na území České republiky a je otevřeným sdružením pro všechny právnické a fyzické osoby, podnikající v oboru podlahář a jemu příbuzných oborech, pro školy a zařízení vyučující toto řemeslo a také v odůvodněných případech pro právnické a fyzické osoby, které v tomto oboru nepracují, ale svým specifickým a odborným zaměřením jsou nezastupitelné a pro činnost cechu přínosné.

Hlavním motivem pro činnost tohoto cechu je přání, pozvednout řemesla na úroveň, kterou si zasluhují. Myslíme si, že současnost by měla vycházet z toho, co v minulosti bylo dobré a funkční. Sílu cechovních sdružení vidíme především v dodržování pravidel či zásad a vzájemné podpoře a spolupráci členů. Ten, kdo tato pravidla v minulosti nectil, se v cechu většinou izoloval a následně se třeba i sám vyloučil. Naopak ti, co byli schopni vzájemné spolupráce, si mohli být jisti podporou a pomocí v podnikání nebo v tísni. Sílu cechu rozhodně nevidíme jen v počtu jeho členů (např. po vzoru odborových organizací), ale především v kvalitě jeho práce a umu ochránit své členy. To, že naši členové skládají slib, tak jako tomu bylo v minulosti, v dnešní době především znamená, že se zařazují mezi společenství řemeslníků, kteří mají zájem společnou spoluprací něco dokázat či zkvalitnit a posunout se ve svém podnikání výše. Členství v cechu je dobrovolné a uvítáme v něm všechny ty, kdo jsou schopni dodržovat jednoduchá pravidla, a to „vykonávat své řemeslo s profesní ctí a v duchu vzájemnosti“.

Abychom mohli profesionálně zajišťovat naše služby a nabízet členům a zájemcům o spolupráci tu nejvyšší kvalitu, spolupracujeme s odbornými partnery, firmami, živnostníky, školami, ale také se znalci a ústavy. Každá takováto spolupráce je pro nás důležitá. Každému máme co nabídnout.

Dlouhodobě spolupracujeme se středními odbornými učilišti, která vyučují obory podlahář a truhlář. Některé z těchto škol jsou navíc našimi aktivními členy. Toto jejich členství umožňuje nejenom vzájemnou informovanost o kvalitě samotné výuky a o odborné kvalitě absolventa – řemeslníka, ale umožňuje jejich mladým řemeslníkům zúčastnit se specializované odborné přípravy na oborové soutěže, jejichž vyvrcholením byla účast na několika Mistrovstvích Evropy, pořádaných evropským svazem EUFA + PF.

Máme zájem na postupném rozšiřování členské základny o další kvalitní a kvalifikované členy, kteří chtějí svým dílem přispět k rozvoji podlahářského řemesla a pomohou obnovit cosi, čemu se dříve říkalo ,,stavovská čest´´, protože kvalitní řemeslníci jsou naší největší hodnotou.

Naše práce je nám nejenom koníčkem, ale i vizitkou. Jsme tým lidí, kteří jsou svou profesionalitou schopní úspěšně zrealizovat jak malé akce, tak společnými silami i ty největší objektové zakázky.
Cechparketářů
ČESKÉ REPUBLIKY
Klešická 939
Praha 21 - Újezd nad Lesy
19016
Česká Republika
Sociální sítě:
Člen Evropského svazu parketářů a podlahové techniky - EUFA P+F
Copyright © 2021 - Cech parketářů a podlahové techniky České Republiky | design © 2021 www.prelude-reklama.cz